Disclaimer

Website Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door EDDM BV met zorg samengesteld, maar er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van EDDM BV.

Aansprakelijkheid

EDDM BV is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen. EDDM BV is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met EDDM BV website zijn gelinkt.

Persoonsgegevens

EDDM BV verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. EDDM BV verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.


Email Disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op per kerende e-mail. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud van dit bericht is voorbehouden aan de geadresseerde of diens gemachtigde. Wij kunnen niet instaan noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

This e-mail and any files transmitted with it, are confidential and intended solely for information purposes and use of the individual or entity to whom they are addressed. EDDM BV makes no warranty or representation as to the accuracy and completeness of any information and does not assume whatever commitment hereby unless explicitly confirmed by mail.

Any unauthorised use, copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. If you have received this email in error please notify the sender and delete this message. EDDM BV excludes any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use or reliance on this e-mail or its contents. Our General Terms and Conditions shall apply to all of our services and will be sent to you at your request.